Nhà sản xuất
Tư vấn bán hàng 028 38632730
Sản phẩm vừa xem

CPU Intel i5-7640X Box.

Bảo hành 36 tháng.
Nhà sản xuất:: INTEL
6.250.000,00 ₫

Essentials

Performance

Graphics Specifications

Expansion Options

Package Specifications

Security & Reliability

Essentials

Performance

Graphics Specifications

Expansion Options

Package Specifications

Security & Reliability

© 2013 CTY TH - VT CHUYỂN MẠCH. Tất cả bản quyền
Thiết kế web