Manufacturers
Tư vấn bán hàng 028 38632730
Recently viewed products

CPU Intel G4500 Box.

Bảo hành 36 tháng.
Manufacturer: INTEL
1.620.000,00 ₫

Thiết yếu

Hiệu suất

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói

Thiết yếu

Hiệu suất

Các tùy chọn mở rộng

Thông số gói

© 2013 CTY TH - VT CHUYỂN MẠCH. Tất cả bản quyền
Thiết kế web