Nhà sản xuất
Tư vấn bán hàng 028 38632730
SẢN PHẨM GIẢM GIÁ
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD Team L3 120G EVO. 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ổ cắm điện ELPA ESU-HK33 299.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Ổ cắm điện ELPA ESU-HK43 399.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Colorful H81A-BTC 1.690.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SẢN PHẨM THANH LÝ
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Công tắc nguồn all in one 110.000,00 ₫
2 LCD AOC G2770PQU Gaming, 27'', 144hz, 1ms 5.450.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
CPU - BỘ VI XỬ LÝ
INTEL
SK 1150
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CPU Intel Core i7 4770 Box 7.335.000,00 ₫
2 CPU Intel G3220 Box 1.195.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 CPU Intel G3420 Box 1.440.000,00 ₫
4 CPU Core i3 4330 Box 3.470.000,00 ₫
5 CPU Core i3 4340 Box 3.710.000,00 ₫
6 CPU Core i5 4430 Box 4.195.000,00 ₫
7 CPU Core i5 4570Box 4.675.000,00 ₫
8 CPU Core i5 4670 Box 5.335.000,00 ₫
9 CPU Core i5 4670K Box 5.790.000,00 ₫
10 CPU Intel Core i5 4440 Box. 4.420.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 CPU Intel G1830 Box. 835.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 CPU Intel G3440 Box. 1.445.000,00 ₫ Bảo hảnh 36 tháng.
13 CPU Intel G3240 Box. 1.205.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 CPU Intel G3258 Box. 1.555.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 CPU Intel Core i3 4150 box. 2.495.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 CPU Core i3 4350 Box. 3.289.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 CPU Intel Core i3 4360 Box. 3.289.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
18 CPU Intel Core i5 4460 Box. 4.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
19 CPU Intel Core i5 4590 Box. 4.743.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
20 CPU Intel Core i5 4690 Box 5.155.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
21 CPU Intel Core i5 4690k. 5.557.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
22 CPU Intel Core i7 4790 7.131.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
23 CPU Intel Core i7 4790K Box 7.987.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 CPU Intel Core i3 4160 Box. 2.610.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 CPU Intel G1840 Box. 835.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
26 CPU Intel G3250 Box. 1.255.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
27 CPU Intel G3450 Box 1.495.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
28 CPU Core i3 4170 Box. 2.680.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
29 CPU Intel G3260 Box. 1.335.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
30 CPU Intel G1850 Box. 1.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SK 2011
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CPU Intel Core i7 3820 Box 6.980.000,00 ₫
2 Fan 2011AC 500.000,00 ₫
3 CPU Intel Core i7 4930k (ko kèm Fan) 13.560.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 CPU Intel Core i7 5820k (ko kèm Fan) 9.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 CPU Intel Core i7 5930k (ko kèm Fan) 13.560.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 CPU Intel Core i7 5960x (ko kèm Fan) 24.265.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 CPU Intel Core i7 6800k (ko Fan) Box. 10.600.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 CPU Intel Core i7 6850k (ko Fan) Box. 15.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 CPU Intel Core i7 6900k (ko Fan) Box. 25.630.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SK 1151
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CPU Intel Core i5-6400 Box. 4.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 CPU Intel Core i5-6500 Box. 4.775.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 CPU Intel G4520 Box. 2.210.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
4 CPU Intel G4400 Box. 1.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 CPU Intel G3920 Box . 980.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 CPU Intel G3900 Box 970.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 CPU Intel Core I3 6100 Box. 2.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 CPU Intel Core I3 6300 Box. 3.420.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 CPU Intel Core I3 6320 Box. 3.665.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 CPU Intel i5 6402P 4.445.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 CPU Intel Core i5 6600 5.320.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 CPU Intel Core i7 6700 Box. 7.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 CPU Intel Core i5 6600k (ko Fan) Box. 5.780.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 CPU Intel Core i7 6700k (ko Fan) Box. 8.310.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 CPU Intel Core i7 6950X (ko Fan) Box. 40.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 CPU Intel Core i5 7600k (ko kèm Fan) 5.840.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 CPU Intel Core i5 7600 5.380.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
18 CPU Intel Core i7 7700. 7.520.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
19 CPU Intel Core i7 7700k (ko kèm Fan) 8.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
20 CPU Intel G4560 Box. 1.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
21 CPU Intel G3930 Box. 970.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
22 CPU Intel G4600 Box. 1.870.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
23 CPU Intel G4620 Box. 2.260.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 CPU Intel Core I3 7100 Box. 2.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 CPU Intel Core I3 7300 Box. 3.495.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
26 CPU Intel Core I3 7320 Box. 3.745.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
27 CPU Intel Core I3 7350K Box. 4.310.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
28 CPU Intel Core i5 7400 Box. 4.480.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
29 CPU Intel Core i5 7500 Box. 4.865.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
30 CPU Intel Core i5 7600 Box. 5.380.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
31 CPU Intel Xeon E3 1230 V6 6.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
32 CPU Intel G4500 Box. 1.620.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
33 CPU Intel Xeon E3-1220 v6 4.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
34 CPU Intel Core i3-8100 2.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
35 Intel Core i3-8350K 4.460.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
SK 2066
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CPU Intel i5-7640X Box. 6.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 CPU Intel i7-7740X Box. 8.770.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 CPU Intel i7-7800X Box. 8.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 CPU Intel i7-7820X Box. 15.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 CPU Intel i9-7900X Box. 26.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
AMD
SK AM4
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CPU AMD Ryzen 7 1800X SK AM4. 14.999.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
2 CPU AMD Ryzen 7 1700X SK AM4. 10.299.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 CPU AMD Ryzen 7 1700, with Wraith Spire 95W cooler, SK AM4. 8.499.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
4 CPU AMD Ryzen 5 1600X 6.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 CPU AMD Ryzen 5 1600, with Wraith Spire 95W coole 5.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 CPU Ryzen 5 1500X, with Wraith Spire 95W cooler 4.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 CPU AMD Ryzen 5 1400, with Wraith Stealth 65W Cooler 4.400.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
HDD - SSD - LƯU TRỮ
HDD WD
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HDD WD Enterprise 500Gb RE 2.400.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
2 HDD WD Veloci Raptor 250Gb 2.500.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
3 HDD WD Veloci Raptor 500Gb 3.500.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
4 HDD WD Veloci Raptor 1TB 5.380.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
5 HDD WD Blue 250gb 1.040.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 HDD WD Blue 500gb 1.163.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
7 HDD WD Blue 1TB 1.231.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 HDD WD RED 1TB WD10EFRX 1.645.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 HDD WD RED 2TB WD20EFRX 2.482.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 HDD WD RED 3TB WD30EFRX 3.078.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 HDD WD RED 4TB WD40EFRX 4.218.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 HDD WD Green 500GB 1.163.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
13 HDD WD Green 1TB 1.243.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
14 HDD WD Green 2TB 19.540.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
15 HDD WD Green 3TB 2.580.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
16 HDD WD Green 4TB 3.670.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
17 HDD 500GB WD Black 1.642.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
18 HDD 1TB WD Black 1.824.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
19 HDD 2TB WD Black 3.192.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
20 HDD 3TB WD Black 4.104.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
21 HDD 4TB WD Black 5.358.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
22 HDD WD Enterprise 1Tb SE 2.320.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
23 HDD WD RED 6TB WD60EFRX 7.182.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 HDD WD RED 5TB WD50EFRX 5.358.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 HDD WD GOLD 4.0TB - WD4002FYYZ 6.550.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
26 HDD WD GOLD 6.0 TB - WD6002FRYZ 11.300.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
27 HDD WD RED 8TB WD80EFZX 8.550.000,00 ₫ Bảo hảnh 36 tháng.
28 HDD WD 500GB WD5000LPCX - Notebook. 1.050.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
29 HDD WD 1.0TB WD10JPLX- Notebook. 1.750.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
30 HDD WD 1Tb GOLD - WD1005FBYZ 3.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
31 HDD WD 2Tb GOLD - WD2005FBYZ 3.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
32 HDD WD 8Tb GOLD - WD8002FRYZ 13.500.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
33 HDD WD 10Tb GOLD - WD101KRYZ 18.000.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
HDD Seagate
SSD CORSAIR
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD Corsair 120GB LEB 1.360.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 SSD Corsair 240GB LEB 2.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SSD KINGSTON
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD KINGSTON HyperX Fury 120GB 1.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 SSD KINGSTON HyperX Fury 240GB 2.470.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 SSD KINGSTON HYPERX SAVAGE 120GB 1.770.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 SSD KINGSTON HYPERX SAVAGE 240GB 3.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 SSD KINGSTON HYPERX SAVAGE 480GB 4.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 SSD Kingston 120GB SUV400 1.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 SSD Kingston 240GB SUV400 2.310.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 SSD Kingston 480GB SUV400 4.220.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SSD INTEL
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD Intel® SSD 525 Series 30GB mSATA. 1.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 SSD Intel® SSD 525 Series 60GB mSATA 2.620.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Intel® SSD 240GB SSDMCEAC240B30 6.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Intel® SSD 180GB SSDMCEAC180B301 5.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Intel® SSD 120GB SSDMCEAC120B301 3.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 SSD INTEL 480GB Series 540 4.700.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 SSD INTEL 400GB Series 750. 8.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 SSD INTEL 120GB Series 540 1.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 SSD INTEL 240GB Series 540 2.520.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 SSD Intel 128Gb Series 600 - M2 1.980.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 SSD Intel 256Gb Series 600 - M2 2.720.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 SSD Intel 512Gb Series 600 - M2 4.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 Intel® SSD Pro 480Gb, 5400s Series 4.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SSD PLEXTOR
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD PLEXTOR 128GB-M6PRO 1.995.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 SSD PLEXTOR 256GB-M6PRO 3.292.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
3 SSD PLEXTOR 512GB-M6PRO 6.812.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 SSD PLEXTOR 1TB - M6Pro 12.172.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 SSD PLEXTOR PX-G256M6e (M2-2280) 2.300.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 SSD PLEXTOR 128GB - PX-128M7VG (M2-2280 ) 1.391.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 SSD PLEXTOR 256GB - PX-256M7VG (M2-2280 ) 2.280.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 SSD PLEXTOR 512GB - PX-512M7VG (M2-2280 ) 4.514.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 SSD Plextor PX-128S1G (M2-2280) 1.415.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 SSD Plextor PX-256S1G (M2-2280) 2.320.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SSD ZOTAC
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD ZOTAC 120GB. 1.339.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 SSD ZOTAC T500 240GB. 2.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 SSD ZOTAC 240GB Premium Edition 2.339.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SSD SAMSUNG
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD Samsung 750EVO - 120GB 1.925.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Samsung SSD 750EVO - 250GB 2.410.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Samsung SSD 750EVO - 500GB 4.565.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Samsung SSD 850EVO - 250GB 2.700.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Samsung SSD 850EVO - 500GB 5.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
SSD WD
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SSD WD Green 120Gb - WDS120G1G0A. 1.241.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 SSD WD Green 240Gb - WDS240G1G0A. 2.042.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 SSD WD Green 120Gb M2 - WDS120G1G0B 1.346.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 SSD WD Green 240Gb M2 - WDS240G1G0B 2.134.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 SSD WD Blue 250Gb - WDS250G1B0A 2.297.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 SSD WD Blue 500Gb - WDS500G1B0A 3.898.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 SSD WD Blue 1TB - WDS100T1B0A 7.424.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 SSD WD Blue 250Gb M2 - WDS250G1B0B 2.366.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 SSD WD Black 256Gb M2 - WDS256G1XOC 3.109.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 SSD WD Black 512Gb M2 - WDS512G1XOC 5.846.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
VGA - CẠC MÀN HÌNH
MSI
NVIDIA
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA MSI N730K-2GD3 1.380.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 VGA MSI N730K-2GD5/OC 1.515.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
3 VGA MSI GTX 1060 6GT OC 8.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 VGA MSI GTX1060 GAMING X 3G 7.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 VGA MSI GTX1060 3GT OC 6.200.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
6 VGA MSI GTX1080 ARMOR 8G OC 17.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 VGA MSI GTX 1050Ti Gaming X 4G 5.999.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 VGA MSI GTX 1050 2GT OC 3.699.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 VGA MSI GTX 1050Ti 4GT OC - 2 Fan 6.499.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 VGA MSI GTX 1060 GAMING X 6G 9.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 VGA MSI GTX1050 Gaming X 2G 4.099.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 VGA MSI GTX1050 2GOC 3.399.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 VGA MSI GTX1050TI 4GOC 4.090.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 VGA MSI GTX 1070 SEA HAWK X 14.390.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 VGA MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G 20.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 VGA MSI GTX 1080Ti Sea hawk X 11G 22.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 VGA MSI GTX 1080Ti Armor 11G OC 19.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
ATI
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA MSI R7730-2GD5 1.570.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 VGA MSI R7 370 2GD5T OC 3.520.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 VGA MSI RX470 GAMING X 4G 5.600.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 VGA MSI RX470 GAMING X 8G 6.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 VGA MSI RX480 GAMING X 4G 6.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 VGA MSI RX 460 2G OC 2.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 VGA MSI RX 470 ARMOR 8G OC 6.180.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 VGA MSI RX480 GAMING X 8G 7.599.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 VGA MSI RX 570 GAMING X 4G 5.750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
GIGABYTE
NVIDIA
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA GIGABYTE GV-N210D3-1GI (Rev 5.0) 795.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 VGA GIGABYTE GV-N730-2GI 1.540.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 VGA Gigabyte GV-N730D5-2GI 1.560.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 VGA Gigabyte GV-N1060G1 GAMING-6GD 9.230.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 VGA Gigabyte GV-N1060WF2OC-6GD 8.510.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
6 VGA Gigabyte GV-N1070WF2OC-8GD 14.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Vga Gigabyte N1050D5-2GD 3.375.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Vga Gigabyte N1050OC-2GD 3.610.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Vga Gigabyte N1050WF2OC-2GD 3.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
10 Vga Gigabyte N1050G1-GAMING 2GD 4.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
ATI
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA Gigabyte R736OC-2GD 2.865.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 VGA Gigabyte R737WF2OC-2GD 3.860.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 VGA Gigabyte R938G1 Gaming-4GD 5.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 VGA Gigabyte R939G1 Gaming-8GD 8.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 VGA Gigabyte R939XG1 Gaming-8GD 10.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 VGA Gigabyte R9FuryX-4GD-B 17.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 VGA Gigabyte RX460WF2OC-2GD 3.260.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Vga Gigabyte RX460WF2OC-4GD 3.750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
9 Vga Gigabyte RX470G1 GAMING-4GD 5.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Vga Gigabyte RX480G1 GAMING-4GD 6.820.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Vga Gigabyte RX480G1 GAMING-8GD 7.480.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
ASUS
NVIDIA
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA ASUS EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP) 821.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 VGA ASUS GT730-2GD3 1.510.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 VGA ASUS GT730-2GD5-BRK 1.560.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 VGA ASUS EX-GTX1050TI-4G 5.674.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 VGA ASUS DUAL GTX 1050Ti-4G 6.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 VGA ASUS EX GTX 1050Ti-2G 5.780.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 VGA ASUS STRIX GTX 1060-06G-GAMING (192bit) 9.955.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 VGA ASUS EX-GTX1050-O2G 3.526.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 VGA ASUS EX-GTX1050TI-O4G 5.640.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 VGA ASUS STRIX - GTX1050TI-O4G-GAMING 5.965.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 VGA ASUS GT 1030 2GB GDDR5 low profile. 1.959.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
ATI
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA ASUS R7360-OC-2GD5-V2 2.580.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
2 VGA ASUS STRIX-R7370-DC2OC-4GD5-GAMING 3.680.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
3 VGA ASUS STRIX-RX470-O4G-GAMING 5.380.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
ZOTAC
NVIDIA
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA ZOTAC GT 730 1GB DDR5. 1.415.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 VGA ZOTAC GT 730 2GB DDR5. 1.480.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB DDR5X 192bit 6.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP 6GB DDR5X 192bit 7.400.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Extreme 8GB DDR5 256bit 12.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Edition 8GB DDR5 256bit 17.700.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Extreme 8GB DDR5 256bit 19.200.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 VGA ZOTAC GT710 1GB DDR3 869.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 VGA ZOTAC GT710 2GB DDR3 1.059.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 VGA ZOTAC GeForce GTX 1060 3GB mini 5.600.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 VGA ZOTAC GeForce GTX 1050 2GB DDR5X 128bit 3.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 VGA ZOTAC GeForce GTX 1050 TI 4GB DDR5X 128bit 4.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 VGA ZOTAC GeForce GTX 1050 TI OC 4GB DDR5X 128bit 4.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 VGA ZOTAC GeForce® GTX 1050 OC 3.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
NVIDIA QUADRO
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Quadro® K600 5.666.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
2 Quadro® K2000 14.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Quadro® K4000 28.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Quadro® K5000 62.300.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Quadro® K6000 149.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 TESLA K20 129.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
COLORFUL
NVIDIA
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 VGA Colorful GTX1060 SI-3G 5.200.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 VGA Colorful GTX1060 SI-6G 7.000.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
CASE - THÙNG MÁY
Case SEGOTEP
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Case SEGOTEP SG-K7 2.499.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Case SEGOTEP EOS 1.799.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Case SEGOTEP A1 1.290.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Case SEGOTEP BayCute 1.499.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
CASE COOLER MASTER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CASE COOLER MASTER (mini ITX) Elite 120 Advanced 880.000,00 ₫
2 CASE COOLER MASTER (case mini)ELITE 343 / 344 680.000,00 ₫
3 CASE COOLER MASTER (case slim) ELITE 361 784.000,00 ₫
4 CASE COOLER MASTER ELITE 311 PLUS - window 1.030.000,00 ₫
5 CASE COOLER MASTER ELITE 310 / 311 800.000,00 ₫
6 CASE COOLER MASTER ELITE 334U - no window 830.000,00 ₫
7 CASE COOLER MASTER ELITE 335U - window 960.000,00 ₫
8 CASE COOLER MASTER CASE ELITE 370 / 371 - no window 830.000,00 ₫
9 CASE COOLER MASTER CASE ELITE 372 - no window 850.000,00 ₫
10 CASE COOLER MASTER CASE K280 - no window 840.000,00 ₫
11 CASE COOLER MASTER CASE K281 - no window 980.000,00 ₫
12 CASE COOLER MASTER CASE K282 - window 1.210.000,00 ₫
13 CASE COOLER MASTER CASE K350- window 980.000,00 ₫
14 CASE COOLER MASTER CASE K380- window 1.020.000,00 ₫
15 CASE COOLER MASTER CASE N200 - no win 960.000,00 ₫
16 CASE COOLER MASTER N300 - no win 1.020.000,00 ₫
17 CASE COOLER MASTER N400 - no win 1.140.000,00 ₫
18 CASE COOLER MASTER N500 - no win 1.490.000,00 ₫
19 CASE COOLER MASTER N600 - window 2.020.000,00 ₫
20 CASE COOLER MASTER FORCE 500 930.000,00 ₫
CASE XIGMATEK
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CASE XIGMATEK Recon CCM-35ABX-U01 585.000,00 ₫
2 CASE XIGMATEK Echo EN5490 545.000,00 ₫
3 CASE XIGMATEK Mach EN5803 745.000,00 ₫
4 NGUỒN XIGMATEK Mach II EEN6732 745.000,00 ₫
5 CASE XIGMATEK Soundwave EN6725 788.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 CASE XIGMATEK Shockwave EN5988 875.000,00 ₫
7 CASE XIGMATEK Spirit W CCM-37CBW-U01 1.335.000,00 ₫
8 CASE XIGMATEK Midgard III (QI) CCM-44ABX-U02 1.951.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 CASE XIGMATEK Assassin W Black CCM-38DBW-U01 1.535.000,00 ₫
10 CASE XIGMATEK Talon (Window side panel) CCM-38BBW-U01 1.850.000,00 ₫
11 CASE XIGMATEK Nebula Black CCD-02ABX-U01 1.666.000,00 ₫
12 CASE XIGMATEK Nebula C EN6329 1.481.000,00 ₫
13 CASE XIGMATEK Aeos CCM-23ABX-U01 585.000,00 ₫
14 CASE XIGMATEK Spirit M EN6213 775.000,00 ₫
15 CASE XIGMATEK Aquila White Window CCD-14AWW-U01 1.666.000,00 ₫
16 CASE XIGMATEK Aquila Black Window CCD-14ABW-U01 1.666.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 CASE XIGMATEK Vanguard EN5872 1.040.000,00 ₫
18 CASE XIGMATEK Elysium Black window CCC-HSA0DS-U01 3.600.000,00 ₫
19 CASE XIGMATEK EN7050 495.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
20 CASE XIGMATEK EN7067 495.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
Deepcool
Case Game
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Case Deepcool Tesseract SW (2 Fan) 820.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Case Deepcool Kendomen (5 Fan) 1.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Case Deepcool Dukase V2 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Case Deepcool Steam Castle 1.700.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
CPU Cooler (Tản Nhiệt khí)
Liquid Cooler (Tản Nhiệt Chất Lỏng)
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Deepcool MaelStorm 120T 1.400.000,00 ₫
Case Fan
POWER - NGUỒN MÁY TÍNH
NGUỒN CORSAIR
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Nguồn Corsair 450 VS - A.PFC 760.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 Nguồn Corsair 550 VS - A.PFC 970.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 Nguồn Corsair 650 VS - A.PFC 1.350.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 Nguồn Corsair 500 CXV3 - A.PFC 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 Nguồn Corsair 600 CXV3 - A.PFC 1.525.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 Nguồn Corsair 750 CXV3 - A.PFC 1.990.000,00 ₫
7 Nguồn Corsair 600 GS - A.PFC 1.650.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 Nguồn Corsair 700 GS - A.PFC 2.090.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
9 Nguồn Corsair 800 GS - A.PFC 2.390.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
10 Nguồn Corsair 1050 HX - A.PFC 4.950.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
11 Nguồn Corsair AX650 - A.PFC 2.990.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
12 Nguồn Corsair AX1200 - A.PFC 5.450.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
13 Nguồn Corsair AX1200i - A.PFC 7.900.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
NGUỒN ANTEC
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 NGUỒN ANTEC BP400PX Red 655.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 NGUỒN ANTEC VP500PC 870.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 NGUỒN ANTEC HCG-520M 1.720.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 NGUỒN ANTEC HCG-620M 1.920.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 NGUỒN ANTEC TP-750C 2.350.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 NGUỒN ANTEC HCP-1000W 5.340.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
7 NGUỒN ANTEC HCP-1300W 7.630.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Nguồn Antec BP350S 595.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
9 Nguồn Antec BP300S 485.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
NGUỒN COOLER MASTER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 NGUỒN COOLER MASTER 350W - ELITE 470.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 NGUỒN COOLER MASTER 400W - ELITE 590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 NGUỒN COOLER MASTER 460W - ELITE. 750.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 NGUỒN COOLER MASTER 500W - ELITE 830.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 NGUỒN COOLER MASTER 550W - ELITE 980.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 NGUỒN COOLER MASTER 450W - THUNDER 890.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
7 NGUỒN COOLER MASTER 500W - THUNDER 1.110.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 NGUỒN COOLER MASTER 550W - THUNDER 1.320.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
9 NGUỒN COOLER MASTER 600W - THUNDER 1.520.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
10 NGUỒN COOLER MASTER 700W - THUNDER 1.740.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
11 NGUỒN COOLER MASTER GX II PRO 550 1.580.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
12 NGUỒN COOLER MASTER GX II PRO 650 1.990.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
13 NGUỒN COOLER MASTER GX II PRO 750 2.290.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
14 NGUỒN COOLER MASTER GX II 450 1.390.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
15 NGUỒN COOLER MASTER GX II 550 1.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 NGUỒN COOLER MASTER GX II 650 1.930.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
17 NGUỒN COOLER MASTER GX II 750 2.250.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
18 NGUỒN COOLER MASTER GM 550 1.690.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
19 NGUỒN COOLER MASTER GM 650 1.990.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
20 NGUỒN COOLER MASTER GM 750 2.285.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
21 NGUỒN COOLER MASTER V 650S 2.180.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
22 NGUỒN COOLER MASTER V 750S 2.580.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
23 NGUỒN COOLER MASTER 850W - SILENT PRO M2 3.400.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
24 NGUỒN COOLER MASTER 1000W - SILENT PRO M2 4.090.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
25 NGUỒN COOLER MASTER V 700 3.680.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
26 NGUỒN COOLER MASTER V 850 4.700.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
27 NGUỒN COOLER MASTER V 1200 5.700.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
NGUỒN ACBEL
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 NGUỒN ACBEL HK 350 395.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 NGUỒN ACBEL HK 400W 455.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 NGUỒN ACBEL HK 450W 555.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 NGUỒN ACBEL KAS PRO350/CE2-350 475.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 NGUỒN ACBEL KAS PRO400/CE2-400W 540.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 NGUỒN ACBEL CE2 - 450W 635.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 NGUỒN ACBEL E2 - 510W Plus 830.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
8 NGUỒN ACBEL E2 - 470W Plus 730.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 NGUỒN ACBEL I-power G450 695.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
10 NGUỒN ACBEL I-power G500 885.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 NGUỒN ACBEL I-power G550 1.040.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 NGUỒN ACBEL I-power G600 1.150.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 NGUỒN ACBEL I-power G650 1.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 NGUỒN ACBEL R9 - 1100W 4.190.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 UPS FSP AcBel M88 - 1100W 0,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
NGUỒN FSP
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Nguồn FSP Saga 400W 560.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 Nguồn FSP Saga 450W 690.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 Nguồn FSP Saga 500W 780.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng
4 Nguồn FSP Saga 550W 850.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 Nguồn FSP Saga 650W 1.150.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 Nguồn FSP Saga 750W 1.350.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
7 Nguồn FSP Aurum S500W 1.680.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 Nguồn FSP Aurum S600W 2.100.000,00 ₫
9 Nguồn FSP Aurum S700W 2.400.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
10 Nguồn FSP Aurum 750W 2.550.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
11 Nguồn FSP Raider S550W 1.390.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
12 Nguồn FSP Raider S650W 1.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 Nguồn FSP Raider S750W 1.900.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
14 Nguồn FSP Aurum Pro 850W 3.750.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
15 Nguồn FSP Aurum Pro 1000W 4.750.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
16 Nguồn FSP Aurum Pro 1200W 5.700.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
17 NGUỒN FSP SAGA 300W 430.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
NGUỒN XIGMATEK
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 NGUỒN XIGMATEK XCP-A300 EN6886 455.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 NGUỒN XIGMATEK XCP-A400 EN5650 555.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 NGUỒN XIGMATEK XCP-A500 EN5681 648.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 NGUỒN XIGMATEK XCP-A500 EN5582 744.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 NGUỒN XIGMATEK XCP-A600 EN5605 833.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 NGUỒN XIGMATEK Tauro M 500W EN5636 925.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 NGUỒN XIGMATEK Tauro M 600W EN5643 1.111.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 NGUỒN XIGMATEK Vector G650 CPA-0650GFV-U51 1.749.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 NGUỒN XIGMATEK Vector G750 CPA-0750GFV-U51 2.083.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 NGUỒN XIGMATEK Vector S750 CPA-0750SEV-U51 1.666.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 NGUỒN XIGMATEK Vector G1050 CPA-1050SEV-U51 2.860.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 CASE XIGMATEK Odin CCM-37BBX-U01 2.037.000,00 ₫
NGUỒN HUNTKEY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 NGUỒN HUNTKEY CP325HP 390.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 NGUỒN HUNTKEY CP350H 410.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 NGUỒN HUNTKEY CP375HP 495.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 NGUỒN HUNTKEY CP400H 495.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 NGUỒN HUNTKEY CP400HP 555.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
6 NGUỒN HUNTKEY CP450H 625.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 NGUỒN HUNTKEY GAMER STAR 550 - GS550 895.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 NGUỒN HUNTKEY LW6500HG 850.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 NGUỒN HUNTKEY LW6550HG 850.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 NGUỒN HUNTKEY X7-900 3.200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 NGUỒN HUNTKEY X7-1200 6.900.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
NGUỒN ROSEWILL
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 NGUỒN ROSEWILL PHOTON 1200W 4.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 NGUỒN ROSEWILL VALENS 700W 2.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
LCD - MÀN HÌNH MÁY TÍNH
LCD AOC
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LCD AOC™ - E1660Sw 1.660.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 LCD AOC™ - E1670SWU 1.680.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 LCD AOC™ - E951Sn 2.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 LCD AOC™ - E2051SDN 2.220.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 LCD AOC™ - E2251SWDN 2.560.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 LCD AOC™ - E2070SWN 1.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 LCD AOC™ - E2250SWD 2.680.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 LCD AOC™ - E2360SD 2.910.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 LCD AOC™ - i2267Fwh 3.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 LCD AOC™ - D2367PH 4.300.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 LCD AOC™ - E2357FH 3.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 LCD AOC™ - I2369V 3.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 LCD AOC™ - E2460SD 3.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 LCD AOC™ - I2473PWY 5.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 LCD AOC™ - A2272PWHT 8.700.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 LCD AOC e2251Fwu 21.5'' led, kết nối cổng USB 2.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 LCD AOC™ - I2269V 2.780.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
18 LCD AOC G2460PQU. 4.999.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
19 LCD AOC i2260 21.5'' IPS. 2.580.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
20 LCD AOC i2360 23'' IPS. 2.950.000,00 ₫
21 LCD AOC G2770pqu 27'', 1ms, 144hz. 7.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
22 LCD AOC™ - U2868PQU: Màn hình 4K 28”. 11.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
23 LCD AOC i2769V 27'' IPS 4.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 LCD AOC Gaming FreeSync G2260VWQ6 2.750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 LCD AOC C2783FQ - 27'' màn hình cong. 5.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
26 LCD AOC Gaming FreeSync G2460VQ6 3.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
27 LCD AOC M2461FWH 2.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
28 LCD AOC I2381FH 3.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
29 LCD AOC E2770SH 27'' led. 3.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
30 LCD AOC C4008VU8 40" Curved 4K UHD 15.499.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
LCD BENQ
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LCD BENQ VL2040AZ 1.980.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 LCD BENQ GL2023A 1.860.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 LCD BENQ GL2250 2.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 LCD BENQ GL2460 2.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 LCD BENQ GW2255 2.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 LCD BENQ GW2760HS 6.840.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 LCD BENQ RL2240H 3.300.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 LCD BENQ RL2450H 3.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 LCD BENQ XL2420Z 8.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 LCD BENQ RL2455HM 24''. 4.240.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 LCD BENQ GL2760H 27'' 4.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 LCD BENQ VW2235 21.5'' - màu trắng 2.740.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 LCD BenQ XL2720Z 14.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 LCD BenQ GW2470H 2.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 LCD BENQ XR3501 2000R Ultra Curve + 144Hz Refresh Rate 19.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 LCD BENQ XL2411Z Gaming - 144Hz -1ms 6.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 LCD BENQ GW2406Z 2.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
LCD ACER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LCD ACER K242HL 3.130.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 LCD ACER P166HQL 15.6" LED Gương 1.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 LCD ACER V173DOB 17 vuông. 2.025.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 LCD ACER S221HQL 21.5 LED slim. 2.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 LCD ACER LED 23" - S230HL-VGA, DVI, HDMI 3.220.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 LCD ACER K202HQL 19.5" 1.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 LCD ACER K222HQL 21.5" 2.720.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
LCD PHILIPS
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LCD PHILIPS 227E4LHSB/69 3.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 LCD PHILIPS 224E5QHSB/00 2.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 LCD PHILIPS 234E5QHSB/00 3.720.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 LCD PHILIPS 237E4QHSD/69 3.470.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 LCD PHILIPS 226V4 2.720.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 LCD PHILIPS 223V5LSB2 2.720.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 LCD PHILIPS 243V5LS 23.6'' 3.180.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
8 LCD PHILIPS 246V5 24'', Led, Wide. 3.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 LCD Philips 328C7QJSG/74 - 32'' cong 144hz. 7.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 LCD Philips 279X6QJSW/00 - 27'' cong. 5.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
LCD ASUS
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LCD ASUS VS207D 2.354.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 LCD ASUS VE228T 3.132.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 LCD ASUS VS228DR 2.894.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 LCD ASUS VS228NR 3.123.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 LCD ASUS VS228HR 3.197.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 LCD ASUS VS229H-J 3.370.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 LCD ASUS VX228H 3.391.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 LCD ASUS VK228H 3.348.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 LCD ASUS VX229H 3.780.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 LCD ASUS VS239H-J 3.866.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 LCD ASUS MX239H 5.573.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 LCD ASUS PA238Q 6.458.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 LCD ASUS VS247NR 3.845.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 LCD ASUS PA248Q 8.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 LCD ASUS PA249Q 13.824.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 LCD ASUS VE247H 3.600.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 LCD ASUS VS197DE 2.010.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
18 LCD ASUS VS207DE 2.270.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
19 LCD ASUS VS228DE 2.690.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
20 LCD ASUS VS228D 2.830.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
21 LCD ASUS VS229NA 3.030.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
22 LCD ASUS VE278H 5.750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
23 LCD ASUS VX279N 7.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 LCD ASUS VN279H 7.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 LCD ASUS MX279H 8.200.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
26 LCD ASUS VS229HV 3.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
27 LCD ASUS VE228TR 3.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
28 LCD ASUS VS239HV 3.840.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
29 LCD ASUS VX239H 4.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
30 LCD ASUS VX239H-W 4.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
31 LCD ASUS MX239HR 6.120.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
32 LCD ASUS VS247HR 4.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
33 LCD ASUS VN247H 4.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
34 LCD ASUS VG248QE 7.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
35 LCD ASUS MX299Q 12.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
LCD VIEWPAKER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LCD VIEWPAKER 27" MG 4.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 LCD VIEWPAKER E241EMI 23.6'' 3.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 LCD VIEWPAKER 32" MG 6.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 LCD VIEWPAKER 21.5" MG 3.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 LCD VIEWPAKER 27" MD Skywalker 5.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
LCD SAMSUNG
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LCD SAMSUNG LS19-D300NYMXV 1.995.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 LCD SAMSUNG LS19-E310HYMXV 2.110.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 LCD SAMSUNG LS20-D300NHMXV 2.150.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 LCD SAMSUNG LS22-C20KNY/XV 2.590.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 LCD SAMSUNG LS22-C45KBS/XV 2.690.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 LCD SAMSUNG LS22-D300NY/XV 2.915.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
7 LCD SAMSUNG LS22-D360HS/XV 3.055.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 LCD SAMSUNG LS22-D390HS/XV 3.055.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
9 LCD SAMSUNG LS24-C45KBL/XV 3.430.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
10 LCD SAMSUNG LS24-D360HL/XV - PLS 4.325.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
11 LCD SAMSUNG LS24-D390HL/XV - PLS 4.325.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
12 LCD SAMSUNG LS24-D590PL/XV - PLS 5.035.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
13 LCD SAMSUNG LS24-E360HL/XV - PLS 4.420.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
14 LCD SAMSUNG LS27-D360HS/XV - PLS 6.010.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
15 LCD SAMSUNG LS27-D390HS/XV - PLS 6.010.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
16 LCD SAMSUNG LS27-D590PS/XV - PLS 6.700.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
17 LCD SAMSUNG LS27-E360HS/XV - PLS 6.070.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng
18 LCD SAMSUNG LS27-E390HS/XV - PLS 6.070.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
19 LCD SAMSUNG LU28D590DS-XV-59241-0 13.015.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
KEYBOARD - BÀN PHÍM
KEYBOARD PS/2
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Keyboard Mitsumi PS/2 - Black 162.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD ENSOHO E-104K 135.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD USB
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Keyboard Mitsumi USB - Black 168.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Keyboar Newmen Raptor E360 165.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Keyboard USB Delux K900 175.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 KEYBOARD MFG K01 - giả cơ 310.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Bàn phím cơ Gamdias HERMES GKB1000 1.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
BỘ KEYBOARD + MOUSE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Keyboar PS/2 + Mouse USB Colorvis 8888 200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Keyboar PS/2 + Mouse USB Huynhdai KM 9501 200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Keyboar PS/2 + Mouse USB Colorvis C86 200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 KEYBOARD + MOUSE COOLER MASTER DEVASTATOR 680.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Keyboard + Mouse E-BLUE™ - NIVERU mini desktop - EKM802BKUS-IU 495.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Keyboard + Mouse E-BLUE™ - NIVERU-EX: EKM803BKUS-IU 460.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Keyboar PS/2 + Mouse USB Colorvis C99 395.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 KEYBOARD + MOUSE COLORVIS C88 200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD OZONE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Bàn phím cơ Ozone STRIKE BATTLE RED 1.900.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Bàn phím cơ Ozone STRIKE PRO 2.100.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD MSI
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD MSI GK-701 Mechanical GAMING 2.650.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
KEYBOARD E-BLUE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Keyboard "E-BLUE™ - Elated: EKM046 165.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Keyboard E-BLUE™ - Delgado - EKM064 149.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Keyboard E-BLUE™ - Delgado mini - EKM068 189.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Keyboard E-BLUE™ - Linear-Desktop - EKM082 Giá liên hệ Bảo hành 12 tháng.
5 Keyboard E-BLUE™ - SEICO: EKM706 250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Keyboard E-BLUE™ - Polygon: EKM075 - Pro Gaming 265.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Keyboard E-BLUE™ - Combatant.R: EKM057 - Pro Gaming 335.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Keyboard E-BLUE™ - Mazer - Type X: EKM072 - Pro Gaming 470.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Keyboard E-BLUE™ - Mazer - Type G - EKM085 499.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 Keyboard E-BLUE™ - Cobra II - EKM705 620.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Keyboard E-BLUE™ - AUZORA - EKM701 990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 KEYBOARD E-BLUE™ - EKM734 530.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD COOLER MASTER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD COOLER MASTER QUICK FIRE TK - BLUE/ BROWN /RED 2.120.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD + MOUSE COOLER MASTER DEVASTATOR 680.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 KEYBOARD COOLER MASTER QUICK FIRE RAPID - BLUE 1.690.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 KEYBOARD COOLER MASTER QUICK FIRE PRO - BLACK / BLUE / BROWN / RED 1.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 KEYBOARD COOLER MASTER QUICK FIRE XT - BLUE / BROWN / RED 2.150.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 KEYBOARD COOLER MASTER QUICK FIRE STEALTH BLUE / BROWN / RED 2.150.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 KEYBOARD COOLER MASTER QUICK FIRE STEALTH GREEN 3.000.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 KEYBOARD COOLER MASTER MECH BROWN / RED 3.020.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 KEYBOARD COOLER MASTER ULTIMATE BROWN / BLUE / RED 2.330.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD FUHLEN
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD Fuhlen G450 ( Bàn phím giả cơ) 365.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD FUHLEN L411 170.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 KEYBOARD FUHLEN Games Pro L420 195.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 KEYBOARD FUHLEN G450S Led, giả cơ. 475.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 KEYBOARD FUHLEN G500S 599.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 KEYBOARD FUHLEN SM700 1.499.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 KEYBOARD FUHLEN SM690 1.499.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 KEYBOARD FUHLEN M87S 1.499.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
KEYBOARD NEWMEN
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD NEWMEN E360 USB 175.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD NEWMEN E835 PS2 hoặc USB 140.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Bộ Keyboard + Mouse Newmen Wireless R300 520.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 KEYBOARD NEWMEN Wire E520 140.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 KEYBOARD NEWMEN Wire GL100 Đèn Led phím 295.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 KEYBOARD NEWMEN Wire GL800 450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 KEYBOARD NEWMEN Wire GM100 540.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD RAZER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Keyboad Razer DeathStalker Essential 860.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Keyboard Razer DeathStalker Expert 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Keyboard Razer DeathStalker Ultimate 5.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Keyboard Razer BlackWidow Tournament 2014 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Keyboard Razer BlackWidow Expert 2014 1.970.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Keyboard Razer BlackWidow Expert 2014 Stealth 2.060.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Keyboard Razer BlackWidow Ultimate 2014 2.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Keyboard Razer BlackWidow 2014 Ultimate Stealth 2.670.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Keyboard Razer BlackWidow Ultimate Chroma 3.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 KEYPAD Razer Tartarus 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 KEYPAD Razer Orbweaver 4.200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 Keyboard Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2014 Counter Logic Gaming 2.860.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 Bàn Phím Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016 (RZ03-01701600-R3M1) 2.689.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD Tt eSports
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD Tt eSports AMARU Gaming 350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Keyboard + Mouse Tt eSports COMMANDER Gaming 950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Keyboard Tt eSports KNUCKER Gaming 1.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Keyboard Tt eSports KNUCKER Team DK Edition Gaming 1.200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Keyboard Tt eSports CHALLENGER Gaming 1.150.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Keyboard Tt eSports Challenger Illuminated Gaming 1.500.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Keyboard Tt eSports CHALLENGER PRO Gaming 1.549.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 Keyboard Tt eSports POSEIDON Z IIIuminated 2.300.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Keyboard Tt eSports POSEIDON Z IIIuminated 2.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 Keyboard Tt eSports MEKA G1 Gaming 3.000.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 Keyboard Tt eSports MEKA G1 ILLUMINATED Gaming 3.200.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD BLOODY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD BLOODY B120 760.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD +MOUSE BLOODY B1500 820.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 KEYBOARD BLOODY B188 - lai cơ. 620.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD i-rocks
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD i-rocks - IRK27 289.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD i-rocks - IRK32 299.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 KEYBOARD i-rocks KR6260 519.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 KEYBOARD i-rocks KR6260WE 579.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 KEYBOARD i-rocks IRK10 660.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 KEYBOARD i-rocks KR6260E 740.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 KEYBOARD i-rocks IRK50E 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Bàn phím I-Rocks K62E giả cơ. 590.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
KEYBOARD MOTOSPEED
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD MOTOSPEED K82 MECHANICAL BLUE SWITCH 950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD MOTOSPEED K81- LED -MECHANICAL BLACK SWITCH 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 KEYBOARD MOTOSPEED K40 185.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Bàn phím cơ Motospeed K86 1.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Bàn phím cơ Motospeed K96 890.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Keyboard K84 (C104) RGB Led Gaming Mechanical 1.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
KEYBOARD DUCKY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 KEYBOARD DUCKY Mini cơ 2.650.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 KEYBOARD DUCKY ONE cơ 2.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 KEYBOARD DUCKY Shine 5 3.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 KEYBOARD DUCKY Legend. 3.500.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
PHẦN MỀM BẢN QUYỀN
PHẦN MỀM MICROSOFT
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Win 7 Home Basic 64bit English (F2C - 00957) 1.800.000,00 ₫
2 Win 7 Home Basic 32bit English (F2C - 00932) 1.800.000,00 ₫
3 Win 7 Home Basic SP1x 64bit English 1pk 1.800.000,00 ₫
4 Win SL 8.1 64Bit Eng Intl 1pk DSP 1.850.000,00 ₫
5 Win 8.1 Win32 Eng Intl 1pk 2.690.000,00 ₫
6 Win 8.1 64Bit Eng Intl 1pk 2.790.000,00 ₫
7 Win Pro 8.1 Win32 Eng Intl 1pk 3.050.000,00 ₫
8 Win Pro 8.1 64Bit Eng Intl 1pk 3.080.000,00 ₫
MINI PC - MÁY BỘ
MÁY BỘ GAME - NET
MÁY BỘ VĂN PHÒNG
MÁY BỘ DELL
MÁY BỘ HP
MÁY BỘ IBM
MÁY BỘ ACER
ZOTAC ZBOX Nano (MINI PC)
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 ZBOX NANO XS AD 11 6.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 ZBOX NANO AQ02 11.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 ZBOX NANO AQ02 4GB DDR3 - 120GB SSD 12.350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 ZBOX NANO AQ02 4GB DDR3 - 500GB HDD 11.350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 ZBOX NANO ID64 4GB DDR3 - 60GB SSD 11.950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 ZBOX NANO ID64 4GB DDR3 - 120GB SSD 12.950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 ZBOX NANO ID64 4GB DDR3 - 500GB HDD 11.950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 ZBOX NANO ID65 4GB DDR3 - 60GB SSD 1.590.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 ZBOX NANO ID65 4GB DDR3 - 120GB SSD 16.900.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 ZBOX NANO ID65 4GB DDR3 - 500GB HDD 16.900.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 ZBOX NANO ID67 4GB DDR3 - 500GB HDD 10.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 ZBOX NANO ID67 4GB DDR3 - 1TB HDD 11.290.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 ZBOX NANO ID67 4GB DDR3 - 60GB SSD 10.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 ZBOX NANO ID68 4GB DDR3 - 500GB HDD 12.750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 ZBOX NANO ID68 4GB DDR3 - 1TB HDD 14.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
16 ZBOX NANO ID68 4GB DDR3 - 60GB SSD 13.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
17 ZBOX NANO ID68 4GB DDR3 - 120GB SSD 14.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
18 ZBOX NANO ID69 4GB DDR3 - 500GB HDD 13.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
19 ZBOX NANO ID69 4GB DDR3 - 1TB HDD 16.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
20 ZBOX NANO ID69 4GB DDR3 - 60GB SSD 16.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
21 ZBOX NANO ID69 4GB DDR3 - 120GB SSD 17.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
ZOTAC ZBOX (MINI PC)
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 ZBOX ID18 2GB DDR3 - 500GB HDD 5.950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 ZBOX ID42 2GB DDR3 - 500GB HDD 8.150.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 ZBOX ID45 4GB DDR3 - 500GB HDD 13.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 ZBOX ID83 4GB DDR3 - 500GB HDD 10.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 ZBOX ID89 4GB DDR3 - 120GB SSD 14.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 ZBOX ID90 4GB DDR3 - 500GB HDD 15.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 ZBOX ID92 4GB DDR3 - 120GB SSD 15.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 ZBOX IQ01 4GB DDR3 - 60GB SSD 17.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 ZBOX EI 750 16GB DDR3 - 240GB SSD- 1.5TB HDD 32.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 ZBOX EN 760 4GB DDR3 - 120GB SSD 19.050.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
INTEL NUC
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Máy tính di động Intel Compute Stick 3.920.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Intel NUC BOXNUC5CPYH 3.553.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Intel NUC BOXNUC5PPYH 4.504.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Intel NUC BOXNUC5I3RYH 7.182.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Intel NUC BOXNUC5I5RYH 9.580.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
SERVER - MÁY CHỦ
SERVER BR GAME
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 19.999.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
MAINBOARD
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main server Intel DBS1200BTSR 3.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main server Intel DBS1200BTLR 4.400.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Main server Intel DBS1200V3RPS 3.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main server Asrock E3C204 - V4L 4.300.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main server Asrock E3C204 - V+ 4.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main server Asrock E3C224 - 4L 4.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main server Gigabyte GA-6LASL 3.540.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
8 Main server Gigabyte GA-6LXSV 5.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main server Gigabyte GA-7PXSL 7.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Main server Gigabyte GA-7PESH4 11.530.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Main server Gigabyte GA-6LXSG 3.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Main Server Asrock E3C224 - V4L 3.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 Main server Intel DBS1200V3RPL 4.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 Remote Management Module AXXRMM4LITE 1.150.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 Main MSI E3M WORKSTATION V5 C232 2.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 Main Intel® Server Board S1200SPS 3.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 Main Intel® Server S2600CW2R 11.200.000,00 ₫ Bảnh hành 36 tháng.
18 Main Gigabyte X150-PRO 3.620.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
19 Main ASUS E3 PRO V5 2.918.000,00 ₫ Bảo àhnh3 6 tháng
20 Main Gigabyte GA-X150M-PLUS WS 2.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
21 Main Gigabyte GA-X150-PLUS WS 2.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
22 Main Gigabyte GA-X170-WS ECC 5.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
23 Main MSI E3 KRAIT GAMING V5 3.458.900,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 Main ASUS E3 PRO GAMING V5 3.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 Main Intel® Server Board S1200SPSR 3.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
CPU
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CPU Intel Xeon E3 1230 V6 6.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 CPU Intel Xeon E3-1220 v6 4.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
RAM
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram server Kingston 8GB 1600 MHz Unbuffered (UDIMM) ECC 28.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram Kingston 8GB 2133MHz DDR4 ECC CL15 DIMM 2Rx8 Hynix A 28.500.000,00 ₫ Bảo hảnh 36 tháng
3 Ram Kingston 16GB 2133MHz DDR4 ECC CL15 DIMM 2Rx8 5.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Ram Kingston 16GB 2133MHz DDR4 ECC Reg CL15 DIMM 2Rx4 5.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
HDD
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HDD WD Enterprise 500Gb RE 2.400.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
2 HDD WD Veloci Raptor 250Gb 2.500.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
3 HDD WD Veloci Raptor 500Gb 3.500.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
4 HDD WD Veloci Raptor 1TB 5.380.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
5 HDD WD RED 1TB WD10EFRX 1.645.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 HDD WD RED 2TB WD20EFRX 2.482.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 HDD WD RED 3TB WD30EFRX 3.078.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 HDD WD RED 4TB WD40EFRX 4.218.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 HDD WD GOLD 4.0TB - WD4002FYYZ 6.550.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
10 HDD WD GOLD 6.0 TB - WD6002FRYZ 11.300.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
11 HDD WD 1Tb GOLD - WD1005FBYZ 3.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 HDD WD 2Tb GOLD - WD2005FBYZ 3.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 HDD WD 8Tb GOLD - WD8002FRYZ 13.500.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
14 HDD WD 10Tb GOLD - WD101KRYZ 18.000.000,00 ₫ Bảo hành 58 tháng.
CARD MẠNG
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 CARD MẠNG Intel server i350-T2 2.460.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Broadcom BCM5721 1Gbps PCI-Express PCI-E x1 550.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Intel PRO/1000 ET Dual Port Server Adapter PCI Express x4 E1G42ET 1.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 INTEL PRO/1000 VT Quad Port Server Adapter LP PCI-e PCI-Express x4 3.499.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ
MSI
INTEL SK 1150
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main MSI H81M-P33 1.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main MSI H87-G43 2.600.000,00 ₫
3 Main MSI B85M-G43 2.090.000,00 ₫
4 Main MSI B85-G43 Gaming 2.380.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main MSI Z87-G43 Gaming 3.900.000,00 ₫
6 Main MSI B85M-E45 1.530.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main MSI B85-G43 2.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main MSI H87I 3.400.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main MSI H87M-G43 2.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Main MSI H87-G43 GAMING 2.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Main MSI Z87M-G43 2.980.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Main MSI Z87-G43 3.125.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 Main MSI Z87M-GAMING 4.290.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 Main MSI Z87-G45 GAMING 4.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 Main MSI Z87-G55 4.390.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 Main MSI Z87-GD65 GAMING 4.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 Main MSI Z87 Mpower 5.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
18 Main MSI Z87 Mpower MAX 7.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
19 Main MSI Z87 Xpower 9.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
20 Main MSi Z97 GAMING 7 4.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
21 Main MSI Z97 GAMING 5 4.620.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
22 Main MSI Z97 GAMING 3 4.100.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
23 Main MSI B85I Gaming 2.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 Main MSI H81M-E33 1.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 Main MSI H97 GUARD-PRO 2.620.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
26 Main MSI H97 GAMING 3 2.940.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
27 Main MSI B85M Gaming 2.220.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
28 Main MSI H81M PRO-VH 1.465.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
29 Main MSI H81M ECO 1.460.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
INTEL SK 2011
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main MSI X79A-GD45 Plus 5.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
INTEL SK 1151
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main MSI H110M PRO-VH 1.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main MSI H110M PRO-VD 1.550.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
3 Main MSI H110M GAMING 1.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main MSI E3M WORKSTATION V5 C232 2.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main MSI H110M PRO VHL 1.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main MSI E3 KRAIT GAMING V5 3.458.900,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main MSI H110M PRO-VD PLUS 1.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main MSI H110M PRO-VH PLUS 1.580.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main MSI B250M PRO-VH 1.919.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Main MSI B250M BAZOOKA 2.290.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Main MSI B250M GAMING PRO 2.290.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Main MSI B250M Pro-VDH 1.880.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
AMD
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main MSI A68HM-E33 1.120.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main MSI 970 Gaming 2.750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Main MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM 8.699.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main MSI X370 GAMING PRO CARBON 5.299.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main MSI B350M GAMING PRO 2.299.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main MSI B350 TOMAHAWK 3.199.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main MSI B350M MORTAR 2.459.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main MSI A320M GRENADE 1.999.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main MSI A320M BAZOOKA 1.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
GIGABYTE
INTEL SK 1150
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main Gigabyte GA-H81M-S2PV (v1.0) 1.475.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
2 Main Gigabyte GA-B85M-D3V (v1.1) 1.765.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
3 Main Gigabyte GA-B85M-HD3 (v1.0) 1.795.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main Gigabyte GA-B85M-D3H (v1.0) 2.030.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main Gigabyte GA-G1.Sniper B5 (v1.0) 2.630.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main Gigabyte GA-Z87M-D3H (v1.0) 3.130.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main Gigabyte GA-Z87X-D3H (v1.0) 4.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main Gigabyte GA-Z87X-UD3H (v1.0) 5.390.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main Gigabyte GA-Z87X-UD5H (v1.0) 6.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Main Gigabyte GA-G1.sniper 5 (v1.0) 9.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Main Gigabyte GA-Z87X-OC (v1.0) 5.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Main Gigabyte GA-H81M-DS2 (v2.0) 1.395.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 Main Gigabyte GA-Z87X-OC Force (v1.0) 8.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
14 Main server Gigabyte GA-6LASL 3.540.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
15 Main server Gigabyte GA-6LXSV 5.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 Main Gigabyte GA-Z97M-D3H 3.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 Main Gigabyte GA-Z97-D3H 3.695.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
18 Main Gigabyte GA-H97M-D3H 2.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
19 Main Gigabyte GA-H97-D3H 2.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
20 Main Gigabyte GA-H97-Gaming 3 3.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
21 Main Gigabyte GA-Z97X-UD3H 4.390.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
22 Main Gigabyte GA-Z97X-UD3H-BK 4.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
23 Main Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK 5.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
24 Main Gigabyte GA-Z97X-SOC Force 6.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
25 Main Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 3.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
26 Main Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 4.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
27 Main Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 5.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
28 Main Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 8.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
29 Main Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 Wifi BK 10.290.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
30 Main server Gigabyte GA-6LXSG 3.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
31 Main Gigabyte GA-H81M-Gaming 3 1.580.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
32 Main Gigabyte GA-B85M-Gaming 3 1.730.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
INTEL SK 2011
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main Gigabyte GA-G1.Assassin 2 8.490.000,00 ₫
2 Main Gigabyte GA-X79-UD3 5.690.000,00 ₫
3 Main Gigabyte GA-X79-UP4 (V1.0) 5.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI (V1.0) 7.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main server Gigabyte GA-7PXSL 7.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main server Gigabyte GA-7PESH4 11.530.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main Gigabyte GA-X99-UD4 6.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main Gigabyte GA-X99-SOC Force 9.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main Gigabyte GA-X99-Gaming G1 Wifi 9.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
INTEL SK 1151
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main Gigabyte G1.Sniper B7 2.795.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main Gigabyte H110M-DS2 DDR4 1.675.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Main Gigabyte H110M-S2PV 1.742.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main Gigabyte X150-PRO 3.620.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main Gigabyte GA-H110M-Gaming 3 1.750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main Gigabyte GA-X150M-PLUS WS 2.350.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main Gigabyte GA-X150-PLUS WS 2.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main Gigabyte GA-X170-WS ECC 5.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
9 Main Gigabyte B250M-D2V 1.869.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Main Gigabyte B250M-D3V 2.015.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Main Gigabyte B250M-D3H 2.318.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Main Gigabyte GA-H110-D3A 2.600.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 Main Gigabyte Z270X-Gaming 5 5.940.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 Main Gigabyte Z370M-D3H 3.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 Main Gigabyte Z370-HD3 3.960.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
AMD
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main Gigabyte GA-970A-D3P 2.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main Gigabyte GA-990XA-UD3 3.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Main Gigabyte GA-990FXA-UD3 4.090.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main Gigabyte AB350M-GAMING 3 2.395.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main Gigabyte AB350GAMING 3 3.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
ASUS
INTEL SK 1150
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main ASUS B85-Plus 2.419.000,00 ₫ Asus 5X PROTECTION DIGI+VRM
2 Main ASUS VANGUARD H85 2.549.000,00 ₫ TUF ENGINE! Power Design ULTIMATE FORCE 5 Year Warranty
3 Main ASUS H87-PRO 3.283.000,00 ₫ Asus 5X PROTECTION
4 Main ASUS Z87-A DUAL INTELLIGENT PROCESSORS 4 4.795.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Main ASUS Z87-PLUS DUAL INTELLIGENT PROCESSORS 4 5.098.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main ASUS H81M-D 1.430.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main ASUS H81M-A 1.475.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main ASUS H81-Plus 1.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main ASUS H81-Gamer 1.910.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Main ASUS B85-Pro Gamer 2.360.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Main ASUS H97- Pro Gamer 3.080.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Main ASUS H81M-E 1.340.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
13 Main ASUS H81M-C 1.370.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 Main ASUS B85M-E 1.880.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 Main ASUS VANGUARD B85 2.270.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 Main Asus H81M-V Plus 1.480.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 Main ASUS H81M-P 1.220.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
INTEL SK 2011
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main ASUS RAMPAGE IV GENE REPUBLIC Of GAMERS 5.616.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main ASUS RAMPAGE IV FORMULA 6.264.000,00 ₫ REPUBLIC Of GAMERS
3 Main ASUS RAMPAGE IV EXTREME 7.344.000,00 ₫ REPUBLIC Of GAMERS
4 Main ASUS PRIME Z270-AR 4.385.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
INTEL SK 1151
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main ASUS H110M-D D3 1.596.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Main ASUS H110M-D 1.710.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Main ASUS H110M-A 1.892.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Main ASUS E3 PRO V5 2.918.000,00 ₫ Bảo àhnh3 6 tháng
5 Main ASUS H110M-E 1.650.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Main ASUS H110M-PLUS 1.795.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Main ASUS E3 PRO GAMING V5 3.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Main ASUS PRIME H270-PLUS 3.155.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Main ASUS PRIME B250M-K 1.926.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Main ASUS PRIME B250-PLUS 2.459.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Main ASUS STRIX B250F Gaming 3.202.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Main ASUS PRIME H270 Pro 3.526.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 Main ASUS Strix H270F Gaming 3.625.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 Main ASUS PRIME Z270-P 3.689.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
15 Main ASUS PRIME Z270-K 4.037.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
16 Main ASUS PRIME Z270-A 4.640.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
17 Main ASUS STRIX Z270H Gaming 4.060.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
18 Main ASUS MAXIMUS IX EXTREME 13.456.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
AMD
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Main ASUS F2A55-M LK PLUS 1.550.000,00 ₫
2 Main ASUS F1A75-M LE 1.900.000,00 ₫
3 Main ASUS F1A75 2.250.000,00 ₫
4 Main ASUS M4A88TD-M/USB3 1.950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
RAM - BỘ NHỚ
RAM KINGSTON
DDR3
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram Kingston 4gb Bus 1333 1.090.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram Kingston 8gb Bus 1333 1.680.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Ram Kingston 4gb Bus 1600 1.090.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Ram Kingston 8gb Bus 1600 1.780.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Ram Kingston HyperX Fury 8gb Bus 1600 1.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 RAM KINGSTON 4Gb/1600 HypxerX Fury 1.170.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 RAM KINGSTON Kit 2x4Gb/1600 HypxerX Fury 1.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 RAM KINGSTON Kit 2x8Gb/1600 HypxerX Fury 3.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 RAM KINGSTON 4Gb/1866 HypxerX Fury 1.170.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Ram Kingston HyperX 4gb Bus 1600 - Savage 109.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Ram Kingston HyperX Fury 8gb Bus 1866 1.950.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Ram Kingston HyperX 4gb Bus 1866 - Savage 109.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
DDR4
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram Kingston 4GB 2133Mhz DDR4 CL15 DIMM 1.180.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram Kingston 4GB 2400Mhz DDR4 CL17 DIMM 1.180.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Ram Kingston 8GB 2133Mhz DDR4 CL15 DIMM 2.160.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Ram Kingston 8GB 2400Mhz DDR4 CL17 DIMM 2.230.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Ram Kingston 16GB 2133Mhz DDR4 CL15 DIMM 4.220.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Ram Kingston 8GB 2133MHz DDR4 ECC CL15 DIMM 2Rx8 Hynix A 28.500.000,00 ₫ Bảo hảnh 36 tháng
7 Ram Kingston 16GB 2133MHz DDR4 ECC CL15 DIMM 2Rx8 5.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Ram Kingston 16GB 2133MHz DDR4 ECC Reg CL15 DIMM 2Rx4 5.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Ram Kingston 4GB 2133Mhz DDR4 CL14 DIMM Fury HyperX Black 1.050.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Ram Kingston 8GB 2133Mhz DDR4 CL14 DIMM Fury HyperX Black 2.120.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
11 Ram Kingston 8GB 2133Mhz DDR4 CL14 DIMM Fury HyperX Black, Kit of 2 2.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Ram Kingston 8GB 2400Mhz DDR4 CL15 DIMM Fury HyperX Black 2.290.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
RAM KINGMAX
DDR3
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram Kingmax 4gb Bus 1333 910.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram Kingmax 8gb Bus 1333 1.690.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Ram Kingmax 4gb Bus 1600 930.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Ram Kingmax 8gb Bus 1600 1.690.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Ram Kingmax 4gb Bus 1600 Tản nhiệt (HEATSINK) 935.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Ram Kingmax 8gb Bus 1600 Tản nhiệt (HEATSINK) 1.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
DDR4
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram Kingmax 4Gb bus 2400 DDR4 BGA (Board Xanh) 850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram Kingmax 8Gb bus 2400 DDR4 BGA (Board Xanh) 1.540.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Ram Kingmax 4Gb bus 2400 DDR4 Tản nhiệt (HEATSINK) 890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Ram Kingmax 8Gb bus 2400 DDR4 Tản nhiệt (HEATSINK) 1.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Ram Kingmax 16Gb bus 2400 DDR4 Tản nhiệt (HEATSINK) 3.350.000,00 ₫ Bảo hành 16 tháng.
RAM CORSAIR
DDR3
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram Corsair DDR3 4GB bus 1333 - CMV4GX3M1A1333C9 9.710.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram Corsair DDR3 8GB bus 1333 - CMX8GX3M1A1333C9 1.680.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Ram Corsair DDR3 4GB bus 1600 - CMX4GX3M1A1600C11 9.710.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
4 Ram Corsair DDR3 4GB bus 1600 - CMZ4GX3M1A1600C9 9.710.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Ram Corsair DDR3 4GB bus 1600 - CMZ4GX3M1A1600C9B 9.710.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Ram Corsair DDR3 8GB bus 1600 - CMZ8GX3M1A1600C10 1.680.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Ram kit Corsair DDR3 (2 x 4GB) 8GB bus 1600 - CMX8GX3M2A1600C11 1.750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Ram kit Corsair DDR3 (2 x 4GB) 8GB bus 1600 - CMZ8GX3M2A1600C9 1.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Ram kit Corsair DDR3 (2 x 4GB) 8GB bus 1600 - CMZ8GX3M2A1600C9R 1.850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Ram kit Corsair DDR3 (2 x 4GB) 8GB bus 1600 - CMZ8GX3M2A1600C9B 1.790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.Ram kit
11 Ram Kit Corsair DDR3 (2 x 8GB) 16GB bus 1600 - CMZ16GX3M2A1600C9 3.890.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
RAM G.SKILL
DDR3
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram G.skill 4GB - 1600 866.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram G.skill 4GB -1600 AEGIS 826.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Ram G.skill 8GB -1600 AEGIS 1.556.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Ram G.skill 4GB-1600 RipjawsX 866.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Ram G.skill Kit 2x4GB-1600 RipjawsX 1.800.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Ram G.skill 8GB-1600 RipjawsX 1.622.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Ram G.skill 8GB-1866 RipjawsX 1.656.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Ram G.skill Kit 2x4GB-1866 RipjawsX 1.820.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 Ram G.skill Kit 2x4GB-2400 RipjawsX 1.824.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Ram G.skill Kit 2x8GB-2400 Ripjaws 3.154.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Ram G.skill Kit 2x8GB-1600 TridentX 3.144.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
DDR4
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram G.skill Kit 4x4GB -2400 RipjawsX DDR4 3.964.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
2 Ram G.skill Kit 2x4GB-2400 Ripjaws DDR4 2.547.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 Ram G.skill Kit 2x8GB -3000 RipjawsX DDR4 4.848.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Ram G.skill Kit 4x8GB -2800 RipjawsX DDR4 7.818.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 Ram G.skill Kit 2x4GB-2133 Ripjaws DDR4 2.417.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 Ram G.skill Kit 2x8GB-2400 Ripjaws DDR4 4.918.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Ram G.skill 4GB-2133 NT DDR4 1.150.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Ram G.skill 8GB-2133 NS DDR4 2.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
9 Ram G.skill Kit 2x8GB-2133 Ripjaws DDR4 4.914.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Ram G.skill 16GB-2133 AEGIS DDR4 4.559.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Ram G.skill 8GB-2133 AEGIS DDR4 2.261.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 Ram G.skill 8GB-2800 Ripjaws V DDR4 2.390.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
13 Ram Gskill Kit 2x8Gb Bus 2400, F4-2400C15D-16GTZR 4.541.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
RAM ADATA
DDR3
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ram Adata 4gb bus 1600 995.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 Ram Adata kit 2x4gb bus 1600 AX3U1600W4G9-DGV 1.870.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
3 RAM ADATA Kit 2x8gb Bus 1600 AX3U1600W8G9-DGV 3.670.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
MOUSE - CHUỘT MÁY TÍNH
MOUSE PS/2
MOUSE USB
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mouse Acer SM-9625 145.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE OZONE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mouse Ozone Exon F60 Origen 1.790.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Mouse Ozone Argon RGB 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Mouse Ozone Neon 3K 1.090.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Mouse Ozone Neon - Black -Blue. 750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE MSI
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MOUSE MSI DS100 GAMING 590.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE E-BLUE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mouse E-BLUE™ - Puntero - EMS146 85.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Mouse E-BLUE™ - EMS145BKAA-IU 125.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Mouse E-BLUE™ - Silenz - EMS145 125.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Mouse E-BLUE™ - Dynamic - EMS102 88.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Mouse E-BLUE™ - Cobra II - EMS151 165.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Mouse E-BLUE™ - Cobra: EMS108 255.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Mouse E-BLUE™ - Mazer Typer R - EMS124 290.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 MOUSE E-BLUE™ - Auroza Type G - EMS607BKAA-IU 500.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE FUHLEN
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mouse Fuhlen L102 115.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Mouse Fuhlen L120 220.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 MOUSE FUHLEN G105 360.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 MOUSE FUHLEN X100 750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 MOUSE FUHLEN X200 1.090.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 MOUSE FUHLEN X300 1.560.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Mouse Fuhlen G60 275.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Mouse Fuhlen G300L Optical USB - Gaming 550.000,00 ₫ Bảo hành 01 tháng
9 KEYBOARD FUHLEN G37S 699.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE NEWMEN
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MOUSE NEWMEN M180 65.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 MOUSE NEWMEN M354 195.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 MOUSE NEWMEN G10 150.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 MOUSE NEWMEN G7 175.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 MOUSE NEWMEN Wireless F200 255.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 MOUSE NEWMEN Wireless F520 195.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 MOUSE NEWMEN Wireless F356 190.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 MOUSE NEWMEN Wireless F266 255.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 MOUSE NEWMEN Wireless F180 255.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 MOUSE NEWMEN Wireless F262 265.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 MOUSE NEWMEN Wireless F278 265.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 MOUSE NEWMEN Wireless F560D 325.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 MOUSE NEWMEN Wireless F600 455.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 MOUSE NEWMEN G306 199.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE RAZER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mouse Razer Abyssus 650.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Mouse Razer DeathAdder 2013 1.070.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Mouse Razer DeathAdder Chroma 1.340.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Mouse Razer Orochi 2013 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Mouse Razer Taipan 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Mouse Razer Taipan White 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Mouse Razer Naga Hex Wraith Red Edition 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Mouse Razer Naga Hex Green 1.640.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Mouse Razer Naga 2014 1.670.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 Mouse Razer Naga Epic Elite Wireless 2.860.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 Mouse Razer Mamba 4G 2.860.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 Mouse Razer Ouroboros 2.930.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 Mouse Razer DeathAdder 2013 Counter Logic Gaming Edition 1.260.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 Mouse Razer DeathAdder 2013 World of Tanks Edition 1.360.000,00 ₫ Bảo hành 12 thág.
MOUSE Tt eSports
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MOUSE Tt eSports LEVEL 10M Gaming Mouse 2.600.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
2 MOUSE Tt eSports Level 10M Hybrid Gaming 2.600.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 MOUSE Tt eSports Talon Gaming 750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 MOUSE Tt eSports Talon Gaming 750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 MOUSE Tt eSports AZURUES Mini Gaming 999.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 MOUSE Tt eSports Ventus Gaming 1.300.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 MOUSE Tt eSports BLACK Gaming 1.300.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 MOUSE Tt eSports BLACK V2 Gaming 1.300.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 MOUSE Tt eSports BLACK ELEMENT 1.700.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 MOUSE Tt eSports SAPHIRA Gaming 1.350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 MOUSE Tt eSports THERON Gaming 1.699.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 MOUSE Tt eSports THERON SMART 1.750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 MOUSE Tt eSports Volos Gaming 1.750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 MOUSE Tt eSports Gaming Mouse Bungee GALERU EAC-MSB001 390.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 HEADPHONE Tt eSports CRONOS Team DK Edition Gaming 1.850.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE BLOODY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MOUSE BLOODY V7M 540.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 MOUSE BLOODY V7MA 660.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 MOUSE BLOODY TL8 750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 MOUSE BLOODY TL8A 920.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
5 MOUSE BLOODY R7 880.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 MOUSE BLOODY RT5 990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 LÓT CHUỘT BLOODY B.071.1 350.000,00 ₫
MOUSE DUCKY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MOUSE Ducky Secret 1.550.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE MOTOSPEED
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MOUSE MOTOSPEED V16 299.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSE LOGITECH
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mouse logitec B100. 85.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 MOUSE LOGITECH M100R 120.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Mouse Logitech G102 600.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MOUSEPAD RAZER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mousepad Razer Goliathus Small Control 333.000,00 ₫
2 Mousepad Razer Goliathus World of Tanks Edition Mouse Mat - Medium Speed 488.000,00 ₫
3 Mousepad Razer Goliathus Medium Control 444.000,00 ₫
4 Mousepad Razer Goliathus Large Control 555.000,00 ₫
5 Mousepad Razer Goliathus Extended Control 777.000,00 ₫
6 Mousepad Razer Goliathus Small Speed 333.000,00 ₫
7 Mousepad Razer Goliathus Large Speed 555.000,00 ₫
8 Mousepad Razer Goliathus Extended Speed 777.000,00 ₫
9 Mousepad Razer Vespula 888.000,00 ₫
10 Mousepad Razer Destructor 2 999.000,00 ₫
11 Mousepad Razer Manticor 1.440.000,00 ₫
NETWORK - THIẾT BỊ MẠNG
TP-LINK
SWITCH
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 5 port 1Gb 470.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 SWITCH TP-LINK TL-SG1008D 8 port 1Gb 580.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 SWITCH TP-LINK TL-SG1016D 16 port 1gb 1.350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 SWITCH TP-LINK TL-SG1024D 24 port 1gb 1.750.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 SWITCH TP-LINK TL-SG1024 24 port 1gb 1.950.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 SWITCH TP-LINK TL-SG1048 48 port. 6.600.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
7 Switch Tp-Link 24-Port Gigabit Easy Smart Switch TL-SG1024DE 2.800.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 Tp-Link M5360 WiFi Di động 3G , Power Bank (Sạc dự phòng) 5200mAh 1.550.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
DRAYTEK
ROUTER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 BANDLUXE 330 USB 3.5G !!! 1.650.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 VigorFly200F 2.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Vigor120 780.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Vigor2710Ne 1.780.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Vigor2700e 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Vigor AP810 1.780.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Vigor2860 3.750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Vigor2860n 4.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Vigor2912 2.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 Vigor2912n Wireless Router 2.650.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 Vigor2920FV Fiber Router 3.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 Vigor2925 Router 3.350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 Vigor 2130 Broadband Router 2.350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 Vigor2960 7.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 Vigor300B 6.550.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
SWITCH
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Vigorswitch G1260 5.350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Vigorswitch G2260 9.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Vigorswitch P1090 3.750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
CABLE MẠNG DINTEK
TOTOLINK
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 TOTOLINK N150USM 139.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 TOTOLINK N200RE V3 212.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 TOTOLINK EX200 244.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 TOTOLINK N300RT 299.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 TOTOLINK N300RH 776.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
LINH TINH - KHÁC
SPEAKER - LOA MÁY TÍNH
UPS - BỘ LƯU ĐIỆN
UPS FSP
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 UPS FSP 600VA 850.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
2 UPS FSP 800VA 1.190.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
3 UPS FSP EP/650VA 1.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 UPS FSP EP/850VA 1.690.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
5 UPS FSP EP1000/1KVA 2.250.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
6 UPS FSP EP1500/1,5KVA 3.490.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 UPS FSP EP 2000/2KVA 4.590.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 UPS FSP Knight 1K 6.450.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
9 UPS FSP Knight 1.5K 6.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 UPS FSP Knight 2K 12.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 UPS FSP Knight 3K 14.900.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
12 UPS FSP Knight 6K 38.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng
13 UPS FSP Knight 10K 48.500.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
14 UPS FSP I-power G750 1.560.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
PRINTER - MÁY IN
PROJECTOR - MÁY CHIẾU
MÁY CHIẾU SONY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Máy chiếu SONY VPL - DX102 12.305.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
2 Máy chiếu SONY VPL - EX230 18.515.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
3 Máy chiếu SONY VPL - EX246 18.975.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
4 Máy chiếu SONY VPL - EX250 20.930.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
5 Máy chiếu SONY VPL - EX295 31.625.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
6 Máy chiếu SONY VPL-EW235 35.075.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
7 Máy chiếu SONY VPL-EW255 36.455.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
8 Máy chiếu SONY VPL-EW295 42.895.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
9 Máy chiếu SONY VPL-CX235 32.775.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
10 Máy chiếu SONY VPL-CX275 37.605.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
11 Máy chiếu SONY VPL-CW255 36.255.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
12 Máy chiếu SONY VPL-CW275 40.020.000,00 ₫ Thân máy 24 tháng, bảo hành bóng đèn 90 ngày.
MÁY CHIẾU PANASONIC
HEADPHONE - TAI NGHE
HEADPHONE GAME NET
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HEADPHONE TPIN Q-768 95.000,00 ₫
HEADPHONE OZONE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Headphone Ozone OZOXYGEN 590.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Headphone Ozone RAGE ST Black - OZRAGEBK 890.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 Headphone Ozone RAGE ST White - OZRAGEWT 890.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 Headphone Ozone RAGE ST Red - OZRAGERD 935.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 Headphone Ozone RAGE 7HX Black - OZRAGE7HXBK 1.580.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 Headphone Ozone RAGE 7HX White - OZRAGE7HXWT 1.580.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
7 Headphone Ozone ONDA PRO Black - OZONDAPROBK 1.950.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
8 Headphone Ozone ONDA PRO White - OZONDAPROWT 2.150.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
HEADPHONE SADES
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HEADPHONE SADES SA-904 399.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 HEADPHONE SADES SA-901 495.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 HEADPHONE SADES SA-905 585.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 HEADPHONE SADES SA-902 645.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 HEADPHONE SADES SA-906 795.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 HEADPHONE SADES SA-907 1.550.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 HEADPHONE SADES SA-922 690.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 HEADPHONE SADES SA-808 315.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 HEADPHONE SADES SA-708 345.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 HEADPHONE SADES SA-707 265.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 HEADPHONE SADES SA-701 205.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
12 HEADPHONE SADES SA-714 190.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 HEADPHONE SADES SA-713 175.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 HEADPHONE SADES SA-715 170.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 HEADPHONE SADES SA-712 165.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
16 HEADPHONE SADES SA-711 155.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
17 HEADPHONE SADES SA-512 84.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
18 HEADPHONE SADES SA-910 1.120.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
HEADPHONE E-BLUE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Headphone E-BLUE™ - Cobra I - EHS013 255.000,00 ₫
2 Headphone E-BLUE™ - Mazer HS - EHS016BK 750.000,00 ₫
3 Headphone E-BLUE™ - Mazer HS - EHS001 890.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Headphone E-BLUE™ - Cobra II HS - EHS014 1.190.000,00 ₫
5 Heaphone E-BLUE™ - Mazer Type 7.1 - EHS015WH 1.350.000,00 ₫
6 Headphone E-BLUE™ - EHS 011WH 230.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
HEADPHONE RAZER
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Headphone Razer Electra Green 1.420.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Headphone Razer Electra Black 1.420.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Headphone Razer Carcharias 1.750.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Headphone Razer Kraken USB Essential Gaming Headset 1.530.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Headphone Razer Kraken Expert 7.1 Surround Sound 2.250.000,00 ₫
6 Headphone Razer Kraken 7.1 Chroma 2.420.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Headphone Razer Kraken Forged Edition 7.727.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Phone Razer Chimaera Wireless Gaming Headset for Xbox 360 3.400.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Headphone Razer Chimaera 5.1 Wireless Gaming Headset for Xbox 360 5.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 Headphone Razer Tiamat 2.2 2.420.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 Headphone Razer Tiamat 7.1 4.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 Headphone Razer BlackShark 2.950.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 Headphone Razer Adaro In-Ears – Analog Earphones 1.860.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 Headphone Razer Adaro Stereos – Analog Headphone 2.300.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 Headphone Razer Adaro Wireless – Bluetooth® 3.420.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
16 Headphone Razer Adaro DJ – Analog DJ Headphones 4.400.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
17 Mousepad Razer Goliathus Medium Speed 444.000,00 ₫
HEADPHONE OVANN
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Headphone Ovann X1 125.000,00 ₫ Bảo hành 1 tuần.
2 Headphone Ovann X2 155.000,00 ₫ Bảo hành 1 tuần.
3 Headphone Ovann X3 215.000,00 ₫ Bảo hành 1 tuần.
4 Headphone Ovann X4 145.000,00 ₫ Bảo hành 1 tuần.
5 Headphone Ovann X5 198.000,00 ₫ Bảo hành 1 tuần.
6 Headphone Ovann X6 205.000,00 ₫ Bảo hành 1 tuần.
HEADPHONE Tt eSports
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HEADPHONE Tt eSports SHOCK Gaming 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 HEADPHONE Tt eSports SHOCK Gaming 1.400.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng
3 HEADPHONE Tt eSports SHOCK 3D 7.1 (Black) HT-RSO-DIECBK-13 Tt 1.999.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 HEADPHONE Tt eSports Headset LEVEL 10 M (Black) HT-LTM010ECBL 2.600.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 HEADPHONE Tt eSports CRONOS (Black) Gaming 1.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 HEADPHONE Tt eSports CRONOS (White) Gaming 1.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 HEADPHONE Tt eSports SHOCK SPIN Gaming 1.800.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 HEADPHONE Tt eSports SHOCK SPIN HD Gaming 2.500.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 HEADPHONE Tt eSports Shock SPIN HD Gaming 2.500.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 HEADPHONE Tt eSports ISURUS DUB Gaming 900.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
11 Kệ dựng tai nghe Hyperion EAC-HC1001 Tt eSports 499.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 HEADPHONE Tt eSports CHAO DRACCO SIGNATURE Gaming 3.500.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 Microphone Chao ECHO EAC-MIC004 Tt eSports 400.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 HEADPHONE Tt eSports CHAO DRACCO Gaming 3.000.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
15 HEADPHONE Tt eSports CHAO DRACCO Gaming 3.000.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
16 HEADPHONE Tt eSports CHAO DRACCO Gaming 3.000.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
17 Battle Dragon PowerBank PO-ESP-PCP5BK-00 Tt eSports 990.000,00 ₫
HEADPHONE BLOODY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HEADPHONE BLOODY G.501 1.250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 HEADPHONE BLOODY G.500 980.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 BLOODY G480 450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
HEADPHONE KINGSTON
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HEADPHONE KINGSTON HYPERX CLOUD CORE 1.390.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 HEADPHONE KINGSTON HYPERX CLOUD 1.619.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 HEADPHONE KINGSTON HYPERX CLOUD II 2.459.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
HEADPHONE MSI
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HEADPHONE MSI DS502 GAMING 1.450.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
HEADPHONE EACH GAMING
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 HEADPHONE EACH GAMING GS210 250.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 HEADPHONE EACH GAMING G2000 310.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 HEADPHONE EACH GAMING GS200 350.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 HEADPHONE EACH GAMING G2100 410.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 HEADPHONE EACH GAMING G3100 510.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 HEADPHONE EACH GAMING G7000 550.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 HEADPHONE EACH GAMING G7000 (7.1) 850.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 HEADPHONE EACH GAMING GS500(7.1) 850.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MÁY TÍNH XÁCH TAY
LAPTOP SONY
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Laptop Sony SVF1421ESG 9.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 Laptop Sony SVF1421PSG 9.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 Laptop Sony SVF1421QSG 12.490.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
4 Laptop Sony SVF14328SG 16.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Laptop Sony SVF14327SG 15.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Laptop Sony SVF14N12SG 19.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
7 Laptop Sony SVF14N16SG 24.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
8 Laptop Sony SVP13223SG 24.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Laptop Sony SVF13N12SG 29.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
10 Laptop Sony SVF13N17PG 39.990.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Laptop Sony SVF15322SG 12.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
12 Laptop Sony SVF15328SG 16.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
13 Laptop Sony SVF1532CSG 19.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
14 Laptop Sony SVT11215SG 25.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
LAPTOP ASUS
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 LAPTOP Asus K451LN-WX080D 14.590.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 Laptop Asus K551LA-XX216D 13.390.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 Laptop Asus K551LB-XX276D 15.090.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 Laptop Asus K551LB-XX277D 18.390.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 Laptop Asus K551LN-XX018D 18.390.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
LAPTOP MSI
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Laptop MSI GT83VR 7RF-238XVN Titan SLI 113.990.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 Laptop MSI GT73VR 7RF-606XVN Titan Pro 85.690.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 Laptop MSI GT73VR 7RE-607XVN Titan 67.899.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
4 Laptop MSI GS73VR 7RF-265XVN Stealth Pro 51.499.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 Laptop MSI GE73VR 7RF-072XVN 53.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
SẢN PHẨM APPLE
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MacBook Air MD761ZP/B - 256GB 30.500.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
MacBook Air
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 MacBook Air MD711ZP/B 22.900.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
2 MacBook Air MD711ZP/B - 256GB 26.990.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
3 MacBook Air MD761ZP/B -128GB 24.900.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
BÀN - GHẾ GAME
BÀN PHÒNG GAME
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Mẫu Bàn Kính cường lực, để màn hình lên cao. 0,00 ₫
2 Mẫu Bàn Kính cường lực, hộp dưới. 0,00 ₫
3 Mẫu Bàn Kính cường lực, hộp dưới, đen đỏ. 0,00 ₫
GHẾ PHÒNG GAME
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 Ghế phòng net C401 670.000,00 ₫
2 Ghế phòng net C402 640.000,00 ₫
3 Ghế phòng net C404 700.000,00 ₫
4 Ghế phòng Net DP4101 680.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
5 Ghế phòng Net DP 4102 610.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
6 Ghế phòng Net DP 4104 630.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
7 Ghế phòng Net DP 4108 690.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
8 Ghế phòng Net DP 4110 685.000,00 ₫ Bảo hành 12 tháng.
9 Ghế phòng Net DP 4111 790.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
10 Ghế phòng Net DP 4529 750.000,00 ₫ Bảo hành 36 tháng.
11 Ghế phòng Net DP 4530 1.320.000,00 ₫
12 Ghế phòng Net DP 407 390.000,00 ₫
13 Ghế phòng Net DP 408 450.000,00 ₫
14 Ghế phòng Net DP 401 600.000,00 ₫
15 Ghế phòng Net DP 402 570.000,00 ₫
16 Ghế phòng Net DP 403 570.000,00 ₫
17 Ghế phòng Net DP 404 570.000,00 ₫
18 Ghế phòng Net DP 439 800.000,00 ₫
19 Ghế phòng Net DP 440 780.000,00 ₫
20 Ghế phòng Net DP 4532 2.150.000,00 ₫
GHẾ AKRACING
STT Tên sản phẩm Giá(lẻ) Giá(đại lý) Mô Tả Ngắn
1 GHẾ AKRACING K500A 7.999.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
2 GHẾ AKRACING K702B 7.999.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
3 GHẾ AKRACING K601H 7.999.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
4 GHẾ AKRACING K601A 7.999.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
5 GHẾ AKRACING K601D 7.999.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
6 GHẾ AKRACING CPX11 9.999.000,00 ₫ Bảo hành 24 tháng.
© 2013 CTY TH - VT CHUYỂN MẠCH. Tất cả bản quyền
Thiết kế web